Co je to TH a STH?

Označení   TH   znamená   Treasure   Hunt   a   označení   STH   znamená   Super  Treasure   Hunt.
Od  roku  1995  Hot  Wheels vytvořil speciální modely v mainline řadě, které označil jako TH. Tyto TH modely se do
roku  2006  vyznačovaly  gumovými  kolečky.
Od  roku  2007  se  objevilo  označení  TH  a  STH,  kdy  byly  modely  stejné  jako  například Ferrari Enzo. Model TH
měl  obyčejnou  barvu  a plastové kolečka, kdežto model STH měl barvu metalickou a gumové kolečka. Modely STH
byly oproti modelům TH vzácnější.Toto rozdělení vydrželo až do roku 2012.
Od  roku  2013  se  označení  změnilo  na  Regular  TH  a  TH.  Mezi  sběrateli  ovšem stále přetrvává staré označení.
Od  této  doby  jsou  modely  TH,  až na malé výjimky,  sběratelsky  bezcenné. Kdežto modely STH jsou o to cennější.
Opět  platí,  že  modely STH mají gumová kolečka a lepší lak. Většinou i lepší potisky. Oproti mainline modelům mají
třeba  potištěné  kapoty  a  podobně.
Model STH se v dnešní době pozná, kromě koleček, laku, obtisků a loga TH na modelu, především podle piktogramu
na  kartě.  Ten  je  schovaný  za  modelem. Modely TH mají stříbrný plamínek a modely STH zlatý. Každý rok vychází
15  modelů  TH  a  15  modelů  STH,  kterě  vycházejí  průběžně  celý  rok.
 
Rozdíl mezi Basic a Premium
Modely  Basic,  stejně  jako  modely  řady  Mainline, označované jako obyčejné mají kovové tělo a plastový podvozek.
Modely  mají  také  plastové  kolečka.  Modely  Premium se vyznačují kovovým tělem a kovovým podvozkem. Modely
mají gumové kolečka. Modely Premium mají označení METAL/METAL a Real Riders.